utorak, 20. veljače 2018.

U čemu je tajna svetosti sv. Franje i Jacinte iz Fatime?


Sestra Lucija:"Presveta Djevica je puno puta rekla meni i mojim rođacima, Franji i Jacinti kako će mnoge nacije nestati s lica zemlje. Rekla nam je kako će Rusija biti oruđem koje je Nebo odabralo za kažnjavanje cijelog svijeta ako prije ne postignemo obraćenje tog jadnog naroda.

Ono što osobito vrijeđa Bezgrješno Srce Marijino i Srce Isusovo je pad duša redovnika i svećenika. Đavo zna da su preko svakog redovnika i svećenika koji zaniječe svoj sveti poziv mnoge duše povučene u pakao.... Stoga on žudi zavladati posvećenim dušama, iskvariti ih kako bi uspavao duše vjernika i doveo ih u najgore okorjele grijehe. Služi se svakom vrstom lukavštine kako bi duše odgodile ulazak u redovnički život. U zamjenu im nudi sve zemaljske (komentar: pobožni đavo i duhovne užitke) kako bi ih odvukao od potpunog posvećenja Bogu.

Moji rođaci Franjo i Jacinta, žrtvovali su se jer je, u svim ukazanjima, Presveta Djevica izgledala veoma tužno. Nikada nam se nije nasmiješila. Tuga i tjeskoba koju smo osjetili u Njoj prodirala je u naše duše. Bila je izazvana uvredama Boga i kaznama koje prijete krivcima. I tako mi, djeca, nismo znali što činiti, nego tražiti razne načine molitve i žrtve."

petak, 16. veljače 2018.

Kako moliti Sedam posljednjih Isusovih riječi?


Molitva Sedam posljednjih Isusovih riječi na križu je dio duhovnosti Reda Kćeri Srca Isusova (utemeljiteljica bl. Marija od Isusa) i udruge Duše žrtve.

O svim milostima ove molitve smatram kako nije potrebno ni pisati budući je ona oporuka (komentar: posljednje riječi) našega Gospodina i tako ogromno blago milosti.

Čitajući ovaj tekst otkrit će se pred vama dragocjeno blago o udruzi Duše žrtve. Preporučam polagano do kraja iščitati i ako želite postati dio udruge pristupnicu potražite OVDJE i pošaljite ju na adresu udruge ili sestara (kontakt). 

Spomenut ću samo nekoliko poznatih svetaca, članova te udruge: bl. Alojzije Stepinac, sv. Maksimilijan Kolbe, sveti Pijo X, bl. Karlo de Foucauld, bl. Kolumbo Marmion, mističarka Terezija Neumann.

Za dobrobit duša Sedam riječi Isusovih na križu mole se s dubokim poštovanjem i u duhu naknade.

Treba u duši probuditi ista čuvstva koje je osjećalo Presveto Srce Isusovo u trenutku kada su umiruća usta Spasiteljeva izgovarala zadnje riječi, a predragocjena Krv tekući iz rana, dovršavala djelo otkupljenja.

utorak, 13. veljače 2018.

Odgovor na mjestuSastao se jednom bezbožac s vjernim kršćaninom, katolikom,
pa mu porugljivo zagudio:
"Kršćanine, kršćanine, 
Žalosna Ti majka
Ako nebo, ako nebo
Tek je pusta bajka!"
 
Katolik mu smjesta odgovori:
"Poganine, poganine
Žalosna ti majka,
ako pakô, ako pakȏ
Nije pusta bajka!"

Izvor:

subota, 10. veljače 2018.

Zdravo, Majko Božja Marijo, zaštitnice naše drage domovine Hrvatske!


Zdravo presveta Djevice i Majko Božja Marijo, moćna zaštitnice naše drage domovine Hrvatske!
Premda nevrijedni da Ti služimo, no ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju izabiremo Te danas pred cijelim dvorom nebeskim za gospodaricu, odvjetnicu i majku svoju i cijelog našeg naroda te čvrsto odlučujemo da ćemo Ti drage volje vjerno služiti.

Molimo Te usrdno, da nam svima uz prijestolje božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama. Ti si kraljica i majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih. Zato Ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje, kako Ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao. Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, cijelu našu domovinu i naš narod u ovim teškim vremenima kušnja. Izmoli nam svima vjernost i ustrajnost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete Crkve provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednoć do vječnog života, da slavimo ondje trojedinog Boga u vijeke. Amen. 

ponedjeljak, 5. veljače 2018.

Istinito i lažno milosrđe

Nadbiskup Fulton J. Sheen: „Za spas duše potrebno je biti svet: Bog ne upotrebljava prljave alate.“

Čitajući članak o pravom milosrđu došla mi je misao podijeliti to sa svima vama koje zanima što je istinsko milosrđe. Članak možete pročitati OVDJE.

Božja Riječ nas uči: "Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe , i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini biti će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će..." (Ez 18.21)

"Bog ne želi bezbožnikovu smrt, nego da se bezbožnik odvrati od svoga lošeg puta i živi." (Ez 33,11)

To podrazumijeva pokajanje i obraćenje, novi život u Gospodinu. Potvrđuje riječima: "Ako se ne obratite, svi ćete tako propasti."(Lk 13,5) "Pokajte se i obratite da se izbrišu grijesi vaši." (Dj 3,19)

Božja Riječ je jasna: "Obratite se!" (Mt 3,2), „Idi i od sada ne griješi više!“ (Iv 8,11). 

Koliko nam puta i Gospa upućuje poziv na obraćenje, molitvu i pokoru? Tko to sluša?

petak, 2. veljače 2018.

Ne bojte se! Hrabri budite i kročite Gospodinovom stazom!


Ovaj članak posvećujem mojim prijateljicama od kojih su dvije drugom polovinom prošle godine primile prve zavjete, a jedna sestra će ove godine imati vječne zavjete. Sestra Marie je u novicijatu Reda Kćeri Srca Isusova u Lasinji.

Također je članak vrlo zgodan i poučan pročitati i svima onima koji moguće razmišljaju o duhovnom (ali i sakramentalnom bračnom) pozivu kao i svakom kršćaninu.
Kad naiđu kušnje i pitanja, a to je redovan put zvanja sjetimo se riječi Svetog Pisma: "Sve mogu u Kristu koji me jača." (Fil 4,13)

Put utemeljiteljice Reda Kćeri Srca Isusova, bl. Marije Deluil – Martiny

Utemeljiteljicom je postala s nepunih 32 godine života. Sestrinska udruga je utemeljena 8. prosinca 1869. 20.lipnja 1873., na svetkovinu Presvetog Srca Isusova. Marija s malenom skupinom sestara dobiva koprenu i postaje Majka Marija od Isusa. Tada je u Crkvi rođena nova redovnička družba Kćeri Srca Isusova. Njezin život je bio do kraja davanje za drugoga u potpunoj oslonjenosti na Gospodina.

Uzor utemeljiteljice koji nasljeduju i Kćeri je Majka Božja u njezinim posljednjim godinama života. Život Majke Božje u tim godinama je bio zaokupljen Euharistijom, Kalvarijom i Crkvom.

"Kalvarija još postoji. Križ se još uvijek uzdiže na euharistijskoj Kalvariji. Isus se prikazuje i žrtvuje neprekidno, ali otajstveno, a mi smo te koje na neki način trebamo biti žrtve te žrtve."

"Hostija je postala neophodna u mom životu. Ne bih se željela od nje nikada odvojiti."

Dana 22.kolovoza 1878, sa sestrama prikazuje Bogu vječne zavjete.

Povijesni trenutak u kojemu živi vrlo je težak. Može se reći da se u svakom kutu Europe širi progon katoličanstva, svećeništva, crkvenih Redova, i to na temelju tužnog primjera kancelara Bismarcka koji je raširio kulturkampf, bitku, "civilizacije" protiv Katoličke Crkve.

Majka Marija bila je toga svjesna te na Božić 1878.piše: "Svijet više ne želi znati za Isusa Krista: srami Ga se, prezire Ga otkidajući Ga iz srdaca i društva."

Na tu sotonsku izopačenost odgovorimo otvorenom ustrajnošću:"Isus treba kraljevati" (1 Kor 15,25) jer "Njemu pripada vlast u vjeke vjekova i svi puci dani su mu u baštinu." (usp. 1Pt 4,11).

Redovno nije jednostavno reći: "Ecce venio!"("Evo dolazim!"), "Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum" (Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po Tvojoj riječi!"). Tome prethode nutarnje duhovne borbe i/ili svladavanje vanjskih prepreka.

Moje prijateljice su imale strašne prepreke no naposljetku je čitava njihova obitelj osjetila blagoslov i prihvatila njihov poziv jer su vidjeli kako su ispunjene, radosne, kako je to dobro za njih i postali su i članovi tih obitelji ispunjeni i radosni. Bog i ono što je naočigled nemoguće čini mogućim. Potrebno je vjerovati i moliti.

Biti službenica Gospodinova je cilj svake redovnice, a trebao bi biti i cilj svake vjernice. Doduše, ona koja je udana ona brine kako ugoditi mužu (1 Kor 7,34) no tu ne smije izostaviti da Gospodinu pripada prvo mjesto i tek kada je On na prvom mjestu tada i cijela obitelj funkcionira. Tad je sve na svome mjestu.

Podložiti se Božjoj volji je poniznost, predanost, zahvalnost i izraz zrelosti života.

Ako prihvatimo da se Njegova volja ima ostvariti makar i ne bilo po našoj volji odnosno kad žrtvujemo svoju volju Njegovoj volji to postaje trajni blagoslov za nas. Ja se umanjujem, a On raste. To je ono što bi svaki kršćanin trebao živjeti.

Kako bismo čuli što je Božja volja potrebno je po primjeru blažene Marije od Isusa i mnogih drugih svetaca moliti žarko srcem Duha Svetoga i Gospinu krunicu, prebivati u šutnji, tišini, samoći koja je ispunjena Božjom prisutnošću. U takvom iskustvu dolaze odgovori na pitanje koji je poziv za svakoga od nas pojedino: "Govori Gospodine, sluga Tvoj sluša!"

Bog će čuti taj vapaj duše! Zasigurno će odgovoriti. Možda ne odmah, ali hoće po okolnostima života, po riječima neke osobe u kojoj ćemo prepoznati da nam to govori sami Bog.

Osluškujte Gospodina i Njemu prepusti svoje putove. Zamolila bih na kraju i za molitvu za moje prijateljice koje odvažno kroče stazom duhovnog poziva kao i za sve one koji o tome razmišljaju. Ne bojte se! Hrabri budite! Molite za mudrost kako bi mogli prepoznati Božji glas kamo vas zove!

Malena pomoć za razlučivanje zvanja (premda o tome mnogo više imate na internetu)
Kada osoba shvaća ili pretpostavlja (a to će poglavar poslije procijeniti) da je pozvana na redovnički život, osoba treba prikupiti informacije o redu i odabrati red kao što se odabire i bračni drug. Kod ženidbe mogu postojati motivi najniže razine poput tjelesnosti i spolnoga nagona. Svakome tko je imalo savjestan jasno je da to ne smije biti presudni motiv u izboru. Takvi, niski motivi bi se mogli usporediti s željom za priznatošću među ljudima kod redovničkog zvanja (ili npr. boljim materijalnim stanjem, u slučaju da osoba dolazi iz vrlo siromašne obitelji) i jasno je da takvi razlozi nisu presudni u redovničkom zvanju. Ipak, to nije jedina opasnost. U pitanju odabira muža ili žene, čovjek sa ženidbenim zvanjem susreće se s nekakvim osjećajem privrženosti prema dragoj mu osobi čija ga ljupkost, ljepota, pristojnost, duhovitost i simpatičnost mogu impresionirati. Ovo možemo nazvati romantičarskom privrženošću. Tada će osoba osjećati vrlo jaku privrženost toj osobi, ali sve to skupa nije dovoljno za donošenje odluke. Pri izboru žene, prvenstveno pitanje, na koje sam Bog svakoga čovjeka je pitanje mudrosti izbora. Osoba mora promišljati koja bi osoba bila za cijeli život. Koja bi bila najbolja za pobožan i u čistoj vjeri proveden život, čvrstom ufanju i svetoj, nadnaravnoj ljubavi, za dobar i zdrav odgoj djece itd. Bog uvijek želi da izaberemo najbolje po znanju koje nam je dao. Jedan od znakova da imaš duhovni poziv je da bi htio živjeti kako određeni Red živi, a to je put ispitivanja i strpljivosti kroz molitvu dok saznaš.

Romantičarska privrženost može biti sotonska varka ukoliko ne ide u smjeru ispitivanja što je najbolje za mene i moj duhovni rast i život? To ne bi bio znak Božjeg poziva. Nije poanta u privrženosti pojedinom Redu ili supružniku već u odgovoru gdje mogu najbolje živjeti čistu vjeru, čvrsto ufanje i svetu i nadnaravnu ljubav. Vjera je temelj na kojem počivaju sve bogoslovne kreposti pa se mućenjem vjere sve ruši. Prilikom propitivanja same mudrosti koji Red ili kojeg bračnog druga odabrati osjećaji ne smiju biti ti koji donose odluku. Ukoliko znamo da je nešto štetno za nas, tada privrženost nije znak zvanja nego dolazi ili od sotone ili od nas samih, naših osjećaja. Naravno, osoba je prilikom takvog ispitivanja onoliko odgovorna koliko joj je Bog dao znanja o toj problematici.

"Crkva ne živi samo jedan dan: kada su mučenici padali kao što zimi padaju snježne pahulje, nije li
se moglo vjerovati da je sve izgubljeno? Ne, njihova je krv pripremala trijumfe budućnosti."
blažena Marija od Isusa, utemeljiteljica Reda Kćeri Srca Isusova

Stoga, ne bojte se! Hrabro kročite u čistoći života za Gospodinom!Lasinja
U kapelici samostana sestara Reda Kćeri Srca Isusova (sv. Pričest je uvijek na klečeći, jezik i koristi se plitica. Možemo se pitati, je li način pričešćivanja razlog tako mnogobrojnih zvanja koja i dalje pristižu, u ovaj samostanu? Donosimo vam tri izvrsna teksta o Pričešćivanju potkrepljena katoličkim dokumentima, naukom i iskustvom svećenika. Pričest na ruku je ušla kroz neposluh u Crkvu!)

             Kapelica u samostanu Reda                 Kćeri  Srca Isusova (Tirol)          

subota, 27. siječnja 2018.

Nadbiskup Fulton Sheen: Značenje sv.Mise - tri videozapisaNAPOMENA:
Pri prevođenju se činilo bitnim napomenuti kako se oko 7:18 ovoga videa, nadbiskupu Sheenu, u toku dužeg govora, potkrala pogrješka. Naime, za služenje svete Mise nužna je valjana tvar, a valjana tvar za svetu Misu je isključivo grožđano vino. Biskup Sheen ovdje govori o izvanrednim uvjetima u kojima se nalazio biskup progonjen od komunističkih vlasti, no valjana tvar je za Misu apsolutno nužna jer o njoj ovisi sama valjanost Mise. Za one koji žele znati više o ovom pitanju prilažemo odlomak iz Teološke sume svetoga Tome Akvinskog (Tertia Pars, pitanje 74., članak 5.): OVDJE

Pozivamo vas posebno da pogledate prvi protuargument i odgovor na prvi protuargument, budući da oni posebno objašnjavaju kako "vina" rađena od drugih materijala nisu vina u punom smislu riječi i da ne mogu biti korištena u svetoj Misi. Čini se važno ovo napomenuti da se izbjegnu pogubna liturgijska "eksperimentiranja".


              Ukoliko se titlovi ne vide molim Vas kliknite na videozapisu na ikonicu za titlove

srijeda, 24. siječnja 2018.

Koji je naš odgovor na zločine našega naroda? Je li on zajedno s ovom mladosti Krist će pobijediti ili?


Znak slabe vjere je gledati teške grijehe i ostati nehajan. Još na početku  i zamrmljamo u sebi, ali vidjevši da tim nismo uklonili zla uglavnom slegnemo plećima misleći kako nema koristi ništa poduzimati budući je sve samo zloća. Umjesto da se pomolimo za naknadu grijeha, npr. psovke, pobačaja, umjetne oplodnje, bluda, mi još ogovaramo ili podupiremo grijeh šutnjom i nehajem u  ljubavi prema Gospodinu kojem pripada prva ljubav.

Možda mislimo: "Tko sam ja da sudim?"

Gospodin nas poziva u sv. Pismu kako trebamo udijeliti bratsku opomenu kad vidimo kako bližnji srlja u grijeh i mogućnost vječne propasti jer će inače krv biti tražena iz ruke onoga tko je prešutio i oglušio se na duhovna djela milosrđa kao npr. dvoumna savjetovati, grješnika ukoriti. Ukoliko to ne činimo zbog Ljubavi i spasenja te duše koja zamračeno juri u osobnu propast zajedno s njom ćemo snositi odgovornost za počinjeno zlo.

subota, 20. siječnja 2018.

Povijesna činjenica: Martin Luther bio je multimilijunaš!


Hans Conrad Zander to je iskopao i izrekao i svatko tko želi može to još uvijek poslušati i čuditi se ili razljutiti. I to baš u emisiji „Znaci vremena“ na programu WDR 5 koja je prikazana 31. listopada na Dan reformacije. A javni mediji ne bi trebali lagati. Oni su sve točno istražili: Martin Luther bio je multimilijunaš!

Svojim nasljednicima Luther je ostavio imutak vrijedan oko tri milijuna eura! Njegovo se bogatstvo sastojalo od zemljišnih posjeda, kuća, nakita, zlata itd. „Reformator“ koji je polemizirao protiv „katoličkih debelih zelenaša i lihvara“ bio je multimilijunaš.

Emisiju možete poslušati na njemačkome jeziku na adresi: http://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/zeitzeichen/martin-luther-ablass-100.html

četvrtak, 18. siječnja 2018.

Novo ruho Martina Luthera od heretika do „svjedoka evanđelja“ i „učitelja vjere“


Pokušat ćemo zbog novih rezultata istraživanja o Lutheru kritički preispitati izjave o njemu kao „zajedničkom učitelju vjere“, „svjedoku evanđelja“ i „ekumenskoj perspektivi“, koliko god to bilo nezahvalno i/ili jednostrano, ne želeći stavljati sol na stare rane, ali i ne nasjedati uljepšanoj slici povijesnog konstrukta o Lutheru pomalo kao u bajci o Carevom novom ruhu, unatoč pokušaja rehabilitacije Luthera. „Rane se ne mogu liječiti ako se ih iz krivo shvaćene ljubavi prekriva ili prešućuje … Nezanemariva šuteća većina katoličkih laika i svećenika, koji se nisu mogli poistovjetiti s priopćenim rezultatima priredaba o Lutheru i međukonfesionalnih komisija – a još manje s onima 'ekumenske avangarde', odnosno, s onima koji se takvima smatraju – prevelika je i preznačajna. … Sveobuhvatno se ne dade nijedan čovjek ispitati i razumjeti (individuum est ineffabile - pojedinac je neizraziv), čak ako se oko toga trude sve znanosti i discipline, a kamoli ličnost značenja kao Luther, koji je kao rijetko drugi promijenio Crkvu i svijet“ (Albert Mock, Abschied von Luther, str. 106-107).

ponedjeljak, 15. siječnja 2018.

Pogled kroz Sveto Pismo na homoseksualnost


Božja Riječ nam jasno upućuje da je homoseksualnost protuprirodno općenje jer prirodno je darivanje svoje spolnosti u braku između muškarca i žene.

Citati iz Svetog Pisma:

-Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe s ženom. To bi bila grozota! (Lev 18:22).

-Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih. (Lev 20:13)

-Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim! (Iz 5,20)

-Jer otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću. Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitova. Uistinu, ono nevidljivo Njegovo, vječna Njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike. Jer premda upoznaše (uključuje svjesnu dužnost molitve i poklona), ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost , nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomrači bezumno srce njihovo. Umišljajući da su mudri postali su ludi i zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka.. Zato ih je Bog preko pohota njihovih srdaca predao nečistoći, tako da sami obeščašćuju svoja tijela;...... Zbog toga ih je Bog predao sramotnim strastima; njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim; a tako su i muškarci napustili naravno (prirodno) općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima, te muškarci s muškarcima sramotno čine i sebi na sebi primaju pravednu plaću (kaznu) za svoja zastranjenja. (Rim 1.18-28)

četvrtak, 11. siječnja 2018.

Još se lako može doći do papinskog nauka i raspršiti tmine pomutnje koju šire modernisti


 Lijevo gore: sveti papa Pio X., sredina Lav XIII, desno gore Pio IX.
Desno dolje sveti papa Pio V., lijevo dolje sveti papa Grgur

Katolik se ne smije zaustaviti, to bi značilo zaostajanje, nego uvijek treba napredovati u vjeri. Molitvom, čitanjem i produbljivanjem znanja o vjeri. Osobito u vremenima nevjere i izdaje.

Imamo dovoljno mogućnosti. Ako danas dovoljno ne slušamo što bismo trebali slušati, onda možemo čitati, primjerice velike enciklike ranijih papa. One nas poučavaju i štite od mlakosti u vjeri i od pomutnje koja svakim danom biva sve veća. Ovi pape bili su veliki uzori svetosti i učenosti i vjerno su prenosili apostolski nauk. I danas ih čitamo kao da su jučer napisane baš za nas.

Mnoge enciklike jednostavno možemo naći na internetu i isprintati. Ima ih dosta na hrvatskome, a sve ih možemo naći na engleskome, talijanskome, njemačkome...

Primjerice: Quanta cura svetog Pija IX.,
Satis cogitum Lava XIII.,
Pascendi pape Pija X.,
Mortalium animos Pija XI.,
Mystici corporis Pija XII.

Pomutnja je velika, ali je nauk svete Crkve Katoličke jasan i stoga ne treba očajavati i dopustiti da nam bilo što oduzme radost u vjeri.